آمار بیکاری در آمریکا رکورد زد؛ افراد جویای کاری که بدون شغل می‎مانند

خبرگزاری میزان -

اعلام نرخ بیکاری در آمریکا، اندازه گیری دقیقی از بیکاری به شمار نمی‌آید، چرا که این آمار افراد فاقد شغل را در نظر گرفته نمی‌گیرد

منابع خبر
آمار بیکاری در آمریکا رکورد زد؛ افراد جویای کاری که بدون شغل می‎مانند خبرگزاری میزان -