موافقت هیات دولت با واگذاری ۳۰ ساله کارخانه «سیمان ری» به شهرداری

خبرگزاری میزان -

شهردار تهران از موافقت هیات دولت با واگذاری ۳۰ ساله کارخانه «سیمان ری» به شهرداری تهران خبر داد

منابع خبر
موافقت هیات دولت با واگذاری ۳۰ ساله کارخانه «سیمان ری» به شهرداری خبرگزاری میزان -