دشمن درصدد گسترش فضای یأس در جامعه است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

کرمان - ایرنا - خطیب جمعه کرمان با بیان اینکه دشمن سعی بر گسترش فضای یأس در جامعه دارد گفت: این فضای آلوده، قدرت تحلیل و درک واقعیت ها را از کشور می گیرد

منابع خبر
دشمن درصدد گسترش فضای یأس در جامعه است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸