سفیر ژاپن در کره جنوبی احضار شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران - ایرنا - کره جنوبی در اعتراض به محدودیت های تجاری اعمال شده بر سئول توسط توکیو که روابط دو کشور را بیش از پیش با تنش مواجه می سازد، سفیر ژاپن را احضار کرد

منابع خبر
سفیر ژاپن در کره جنوبی احضار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸