تصاویر:سخنرانی روسای‎جمهور درسازمان‎ملل

تصاویر:سخنرانی روسای‎جمهور درسازمان‎ملل

فردا
فردا - ۶ مهر ۱۳۹۴منابع خبر