۳۲۲ نمونه گمرکی واحدتولیدی در کردستان آزمون شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸

سنندج - ایرنا - مدیرکل استاندارد کردستان از آزمون ۳۲۲ نمونه گمرکی و واحد تولیدی در سه ماهه امسال خبر داد

منابع خبر
۳۲۲ نمونه گمرکی واحدتولیدی در کردستان آزمون شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸