زنگنه در باره اعمال تصمیم های خارج از اوپک هشدار داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

لندن – ایرنا – وزیر نفت ایران در دیدار با دبیر کل اوپک هشدار داد: اعمال تصمیم های های خارج از این سازمان بقاء آن را تهدید می کند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸