بازدید حناچی از کمربند سبز تهران

خبرگزاری میزان -

شهردار تهران صبح امروز از هزار و ۲۵۰ هکتار درختکاری در پروژه توسعه کمربند سبز تهران دیدن کرد

منابع خبر
بازدید حناچی از کمربند سبز تهران خبرگزاری میزان -