تشدید نظارت بر ساخت و ساز در تعطیلات عید/برخورد قانونی با ۱۵۷ کارگاه ساختمانی متخلف

خبرگزاری میزان -

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران از تشدید نظارت بر ساخت و ساز در تعطیلات نوروز و برخورد قانونی با ۱۵۷ کارگاه ساختمانی متخلف در پایتخت خبر داد

منابع خبر