آبان تمام شد، مرتضی حیدری برنگشت

شفاف -

خبرآنلاین نوشت: با گذشت یک ماه از انتشار شایعاتی در مورد خروج مرتضی حیدری از کشور، همچنان تصویر این مجری و کارشناس در قاب تلویزیون دیده نمی شود. مرتضی حیدری، مجری تلویزیون که از یک ماه قبل شایعه هایی در مورد سفر او به کشور آمریکا شنیده می شد، برخلاف اظهاراتی در مورد بازگشت او بعد از یک ماه به ایران همچنان برنامه ای در تلویزیون اجرا نمی کند. این مجری و کارشناس، بیش از یک ماه است که برنامه ای در تلویزیون اجرا نمی کند و به عنوان مجری اخبار ۲۱ و مصاحبه گر برنامه گفتگوی بعداز خبر ۲۲:۳۰تصویر او روی صفحه تلویزیون دیده نمی شود . غیبت غیرمنتظره او در روزهای اولیه موجب شد تا حرف و حدیث هایی در مورد حضور او در آمریکا شنیده شود. صدا و سیما برای رفع این شبهه در یکی از برنامه های ۲۰.۳۰ مصاحبه ای تلفنی با او ترتیب داد تا به شایعات مطرح شده پایان دهد اما بازنگشتن این مجری بعد از وعده یک ماهه ای که در این مصاحبه تلفنی مطرح کرد، به شایعاتی که در مورد سفر دائمی او از کشور شنیده می شد، دامن می زند.

منابع خبر
مرتضی حیدری برنگشت نواندیش -
آبان تمام شد، مرتضی حیدری برنگشت شفاف -
آبان تمام شد، مرتضی حیدری برنگشت پارلمان نیوز -
آبان تمام شد، مرتضی حیدری برنگشت تابناک -
آبان تمام شد، مرتضی حیدری برنگشت عصر ایران -
آبان تمام شد، مرتضی حیدری برنگشت خبر آنلاین -