متروی تهران میزبان هزار و دویست و نود و هشت مسافر دوچرخه سوار بود

خبرگزاری میزان -

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از حضور هزار و دویست و نود و هشت مسافر دوچرخه سوار در خطوط مترو در اسفند ماه ۹۷ خبر داد

منابع خبر
متروی تهران میزبان هزار و دویست و نود و هشت مسافر دوچرخه سوار بود خبرگزاری میزان -