وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در تیم های جدید در نیم فصل دوم

باشگاه خبرنگاران -

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیانی که در نیم فصل، باشگاه خود را تغییر می دهند را اعلام کرد

منابع خبر
وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در تیم های جدید در نیم فصل دوم خبرگزاری فارس -
وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در تیم های جدید در نیم فصل دوم فوتبالی‌ترین -
وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در تیم های جدید در نیم فصل دوم باشگاه خبرنگاران -