حرکت به سمت فناوری های برتر محور کار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

اصفهان - ایرنا - سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: تعیین فناوری های راهبردی برتر و سطح بالا و ایجاد ابزار تشویقی برای جهت دهی و اولویت بخشیدن به آنها از محورهای جدید کاری این شهرک است

منابع خبر
حرکت به سمت فناوری های برتر محور کار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است خبرگزاری جمهوری اسلامی -