سرخط
یزد- ایرنا - رئیس شورای شهر یزد با بیان اینکه برای جداسازی آب فضای‌سبز از شرب افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است،گفت: شهرداری و شورا به تنهایی قادر به تامین این مبلغ نیستند و خواهان کمک وزارت نیرو در این مورد شد.