هذیان گویی بایدن در مقابل دوربین تلویزیون

هذیان گویی بایدن در مقابل دوربین تلویزیون
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۱۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: دوربین تلویزیون هذیان

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰