نمایش اقتدار نظامی در چهارمحال و بختیاری/ رژه خودرویی برگزار شد

نمایش اقتدار نظامی در چهارمحال و بختیاری/ رژه خودرویی برگزار شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۲۷ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰