آغاز چرخش محمدجواد ظریف از نظام؟ - Gooya News

آغاز چرخش محمدجواد ظریف از نظام؟ - Gooya News
گویا
گویا - ۱۲ مهر ۱۴۰۱یورونیوز

- محمدجواد ظریف می‌گوید مردم ایران در برابر حرف نادرست مقاومت می‌کنند و حتما اشتباه است اگر تصور شود می‌توان مردم را نادیده گرفت.

ظریف همچنین در ادامه گفته است: « حتما اشتباه می‌کنیم اگر فکر کنیم می‌توانیم مردم را نادیده بگیریم تصور این که مردم را بتوان با خشونت حفظ کرد تصوری است که خداوند به پیغمبر می‌فرماید تو هم نمیتوانی.»

سایت انتخاب خبر داده که آقای ظریف این اظهارات را در نشست «استادان دانشگاه تهران با رئیس این دانشگاه» که در خصوص اعتراضات اخیر و همچنین مسائل دیگر همچون موضوع حجاب برگزار شده به زبان آورده است.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

وزیر خارجه پیشین ایران همچنین گفته است: «ما زیر بار حرف زور نمی‌رویم از یک طرف و از سوی دیگر مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می‌کنند. این بزرگترین عامل بازدارنده ما است.»

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱