بازسازی کلیسای نوتردام

بازسازی کلیسای نوتردام
تابناک
خبرگزاری میزان - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

کلیسای نوتردام در حال بازسازی در پاریس، دیده می‌شود. در ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ آتش سوزی عظیمی در کلیسای جامع تاریخی واقع در قلب پاریس رخ داد و مناره ساختمان را ویران کرد. ساعاتی پس از آتش سوزی مکرون رئیس جمهور فرانسه قول داد که کلیسای جامع یکی از بهترین نمونه‌های معماری گوتیک فرانسوی تا سال ۲۰۲۴ بازسازی و بازگشایی شود

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
بی بی سی فارسی - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
بی بی سی فارسی - ۵ دی ۱۴۰۰
بی بی سی فارسی - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰