یادواره «شهید سیرت نیا» به میزبانی خبرگزاری مهر گیلان

یادواره «شهید سیرت نیا» به میزبانی خبرگزاری مهر گیلان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ مهر ۱۴۰۲دریافت ۷۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اسفند ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ آبان ۱۴۰۰
آفتاب - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: میزبانی یادواره گیلان سیرت