آغاز سومین جلسه بررسی کابینه در مجلس

مجلس سومين جلسه بررسي كابينه را آغاز كرد
خبرگزاری فارس
فردا - ۹ شهریور ۱۳۸۸

فارس: مجلس شورای اسلامی در ۲ روز گذشته علاوه بر دیدگاه‌ها، نظرات و برنامه‌های رئیس جمهور، به دیدگاه و نظرات ۶ وزیر پیشنهادی نیز گوش داد. همچنین نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌ها و نظرات خود را پیرامون برنامه‌های رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی بیان کردند. در جلسه امروز مجلس بررسی برنامه‌های وزرا پیشنهادی بهداشت،‌تعاون ،‌ جهاد کشاورزی،‌ دادگستری،‌دفاع‌و پشتیبانی،‌ راه و ترابری،‌ رفاه ، صنایع ،‌علوم و تحقیقات و فناوری،‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی و کاروامور اجتماعی، را در دستور خود دارد که نمایندگان به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه‌ها، نظرات وزرا پیشنهادی و نمایندگان موافق و مخالف را خواهند شنید. برخی از وزرای پیشنهادی کابینه از دقایق اولیه آغاز بررسی رای اعتماد به کابینه در جلسه علنی مجلس حاضر شدند

منابع خبر
مجلس سومین جلسه بررسی کابینه را آغاز کرد خبرگزاری فارس - ۹ شهریور ۱۳۸۸