عکس لحظه اعلام انقراض قاجاریه توسط محمدعلی فروغی

پندار - ۸ فروردین ۱۴۰۱

اعلام انقراض سلسله قاجار توسط محمدعلی فروغی در آبان ۱۳۰۴ هجری شمسی (خورشیدی)

برای دریافت فایل‌های عکس‌ها به کانال پندار در تلگرام بیایید,
برای تماشای روزانه و منظم عکس‌های تاریخی به سایت پندار، صفحه مربوط به عکسهای قدیمی بیایید.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
ایسنا - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹