خرسون و زاپروژیا از اوکراین جدا شدند

خرسون و زاپروژیا از اوکراین جدا شدند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ مهر ۱۴۰۱دریافت ۲۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۸ مهر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۵ مهر ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: زاپروژیا اوکراین خرسون