امسال، ۴۰درصد کم‌بارش‌تر از پارسال!

امسال، ۴۰درصد کم‌بارش‌تر از پارسال!
آفتاب
آفتاب - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۲۵ میلیمتر) ۲۶درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(۱۵۴ میلیمتر) ۴۰درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمنا حجم بارش اول مهر تا پایان ۲۴ بهمن معادل ۱۵۳.۲۶۷میلیارد مترمکعب است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
آفتاب - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹