دستور رئیس قوه قضاییه بیانگر پیش رفتن در مسیر عدالت است

خبرگزاری میزان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر را پیش رفتن در مسیر عدالت دانست

منابع خبر