زنان سرپرست خانوار نسبت به سال ۹۶ دوبرابر شده‌اند/ برنامه دولت برای توانمندی زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار نسبت به سال ۹۶ دوبرابر شده‌اند/ برنامه دولت برای توانمندی زنان سرپرست خانوار
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ تیر ۱۴۰۱

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست زنی برای زمان برنامه دولت برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را شرح داد. به گفته او زنان سرپرست خانوار اوایل برنامه ششم ۳ میلیون نفر بوده اند و الان نزدیک ۶ میلیون نفر هستند؛ از طرفی زنان خود سرپرست که سنشان بالارفته است و شرایط ازدواج ندارند نیز دارند به این‌ جمعیت اضافه می‌شوند. خزعلی از طرحی خبر داد که  برای زنان سرپرست خانوار تدوین و به دولت

تقدیم

شده است. قرار است این طرح در صحن هیئت دولت مطرح گردد.

چهار مقوله آموزش، مشاوره، اشتغال و حمایت در این طرح در نظر گرفته شده است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۶ خرداد ۱۴۰۱