چهار روز زندگی دختر کوچک در کنار جسد پدر

تابناک - ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

اگر همسایه‌ها شک نمی‌کردند، این دخترک در آغوش مرگ جا می‌گرفت

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
عصر ایران - ۱۸ فروردین ۱۳۹۴