مدافع استقلال جایگزین حاج‌صفی در اردوی تیم ملی شد

خبرگزاری فارس - ۵ فروردین ۱۳۹۴

مدافع تیم فوتبال استقلال به جای احسان حاج‌صفی مصدوم در اردوی تیم ملی شرکت خواهد کرد

منابع خبر
اخبار کوتاه از اردوی تیم ملی در اروپا فوتبالی‌ترین - ۵ فروردین ۱۳۹۴