واکنش اعطا به مسایل مطرح شده درباره پادگان ۰۶

واکنش اعطا به مسایل مطرح شده درباره پادگان ۰۶
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۰ تیر ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به برخی اظهارنظرها پیرامون پادگان ٠۶ در پستی توییتری نوشت: در موضوع ⁧پادگان٠٦⁩ اگر دغدغه ای هست از جنس همان دغدغه رهبر انقلاب است.

وی نوشته است: دغدغه و صراحتی که موجب شد قلعه مرغی (بوستان ولایت) و جنگل قوچک (بوستان یاس فاطمی)، به طول کامل حفاظت شود و همه مردم، بی هیچ تبعاتی برای شهر، به تمامی از آن بهره مند شوند.

۲۳۵۲۳۵

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۷ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹