شایعه درگیری کشاورزان اصفهان با پلیس

آفتاب - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

اسفندیار امینی در مورد تجمع امروز کشاورزان اظهار کرد: در حال حاضر آب در بخش‌های دیگر برداشت می‌شود اما کشاورزان کشتی ندارند.

دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان تصریح کرد: همچنین مصوب شده بود که فاضلاب تصفیه‌خانه‌های شمال، شرق، جنوب و بهارستان و سپاهان‌شهر که در محدوده شهرستان اصفهان است، تصفیه تکمیلی شده و در اختیار حق‌آبه‌داران قرار گیرد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بخشی از آن نیز فروخته شد و اخیراً کشاورزان متوجه شدند که بخش دیگری از این پساب را نیز قصد دارند به جاهای دیگر منتقل کرده و استفاده کنند؛ حرف اصلی کشاورزان این است که مصوبات پس چه زمانی قرار است اجرایی شود.  از مصوبات فقط مختصر سازماندهی رودخانه انجام که آن هم در حال حاضر متوقف شده است

فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن برخی از کشاورزان در شرق اصفهان تلاش برای جلوگیری از انتقال فاضلاب به منطقه سگزی را داشتند که با حضور با نیروی انتظامی همراه و پس از مدتی این درگیری مرتفع شد.

منابع خبر