مظهر عزت و امنیت ایران

خبر آنلاین - ۱۸ دی ۱۳۹۸

آن قدر بزرگ بود که به آرزویش رسید.شهادت به دست مستقیم آمریکا. به خاطر ایران باید خیلی قدردان سلیمانی بود.در دو دهه گذشته همه منطقه دچار نا امنی شدند. اما سلیمانی مرزهای ایران را به دورتر منتقل کرد که ایرانی در امنیت بماند. همه دشمنان و مخالفان ایران یک جا خوشحال شدند.

از فرماندهی لشگر ثارالله کرمان درجنگ با عراق تا همین دیشب یک سر، سرباز بود.به فرماندهش، رهبر معظم انقلاب بیشتر از همه باید تسلیت گفت. متواضع،هوشمند، به معنای واقعی جان برکف بود.

رحمت خدا بر او.

* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده 

منابع خبر

دیگر اخبار این روز