دیدار رئیس مجلس با بازاریان تولمشهر

دیدار رئیس مجلس با بازاریان تولمشهر
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۸ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: رئیس مجلس بازاریان دیدار

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۰ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱ مهر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱ مهر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۰