اظهارات صریح رئیس جمهور خطاب معاون نخست وزیر چین

اظهارات صریح رئیس جمهور خطاب معاون نخست وزیر چین
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۲ آذر ۱۴۰۱دریافت ۲۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۳ تیر ۱۴۰۰