ثبت «روز تهران» در تقویم ملی

آفتاب - ۴ مهر ۱۴۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

اعضای شورای شهر تهران امروز یک فوریت طرح ثبت روز تهران در تقویم را بررسی کردند.

مهدی چمران در خصوص این طرح ،گفت: یک طرح یک فوریتی به صحن شورا آمده است تا بر اساس آن پیشنهادی به کمیسیون فرهنگ عمومی بدهیم تا روز تهران در تقویم ملی ثبت شود. وی ادامه داد:چرا که «روز تهران» در شورای شهر تصویب شده اما در تقویم ملی ثبت نشده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آراء یک فوریت ثبت روز تهران در تقویم ملی را تصویب کردند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
آفتاب - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
آفتاب - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲