کارمندان و کارگران دو برابر اصناف مالیات می دهند

کارمندان و کارگران دو برابر اصناف مالیات می دهند
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۹ تیر ۱۴۰۱

برپایه آمار، در ۱۱ ماهه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ هزارمیلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۹ درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌دهد.

اما درهمین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱‌هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی ۹‌هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی. مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰‌ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

۲۱۳۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
رادیو زمانه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۰