افزایش مجدد تعداد شهرهای قرمز در کشور

افزایش مجدد تعداد شهرهای قرمز در کشور
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرآنلاین از وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۲ به ۱۳ شهر افزایش یافت.

۴۷۴۷

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز