دوستی پیرزن دستفروش با طاووس +فیلم

فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

باشگاه خبرنگاران: یک پیرزن در ایالت راجستان هند که مشغول دستفروشی است با یک طاووس مشتری جلب می‌کند.

دوستی این پیرزن با طاووس به نحوی است که این پرنده زیبا از دست پیرزن غذا می‌خورد.

کد ویدیو دانلود

الفیلم الأصلی

منابع خبر