چرا «اسد بیگی» حقوق کارگران هفت تپه را پرداخت نمی‌کند؟!

فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

چرا «اسد بیگی» حقوق کارگران هفت تپه را پرداخت نمی‌کند؟!

منابع خبر
موضوعات مرتبط: حقوق کارگران هفت تپه بیگی

دیگر اخبار این روز

فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹