تلاش ناموفق متهم برای فرار از دادگاه درحضور نیروهای پلیس روسیه

تلاش ناموفق متهم برای فرار از دادگاه درحضور نیروهای پلیس روسیه
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ تیر ۱۴۰۱دریافت ۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آفتاب - ۱ تیر ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: دادگاه روسیه فرار پلیس متهم