تمرین سرود «سلام فرمانده» در اجتماع عظیم خانواده های ایرانی در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ بهمن ۱۳۹۹