هشدار لبنان به اسرائیل درباره استخراج گاز در شرق مدیترانه

هشدار لبنان به اسرائیل درباره استخراج گاز در شرق مدیترانه
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

هشدار لبنان به اسرائیل درباره استخراج گاز در شرق مدیترانه۳ ساعت پیش

منبع تصویر،

Reuters

توضیح تصویر،

کشتی شرکت انرژِین در شرق مدیترانه - ۹ مه ۲۰۲۲

لبنان روز یکشنبه درباره هرگونه «اقدام ستیزه‌جویانه» در آب‌های مورد مناقشه شرق دریای مدیترانه، به اسرائیل هشدار داد.

این هشدار بعد از آن مطرح شد که یک کشتی به نمایندگی از اسرائیل وارد محدوده‌ای شد که دو طرف امیدوارند از آن گاز استخراج کنند.

میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت که هر گونه فعالیتی در منطقه مورد مناقشه به عنوان اقدامی خصومت‌آمیز تعبیر خواهد شد.

اسرائیل می‌گوید این میدان گازی در آب‌های مورد مناقشه نیست بلکه در منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل واقع شده است.

آقای عون در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع ورود کشتی شرکت «انرژین» را با نجیب میقاتی، کفیل نخست وزیری لبنان، مطرح کرده و از فرمانده ارتش خواسته تا داده‌های دقیق و رسمی درباره این واقعه را در اختیار او بگذارد.

رئیس جمهور لبنان می‌گوید مذاکرات برای تعیین تکلیف مرز دریایی جنوب این کشور با اسرائیل ادامه داشته و «هر گونه اقدام یا فعالیتی در منطقه مورد مناقشه، اقدامی تحریک‌آمیز و ستیزه‌جویانه محسوب می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری رویترز دولت اسرائیل هنوز واکنشی به هشدار میشل عون نشان نداده است.

کارین الحرار، وزیر انرژی اسرائیل، از ورود کشتی شرکت انرژین به این محدوده دریایی استقبال کرده و گفته امیدوار است که زودتر کارش را آغاز کند.

خانم الحرار گفت: «ما فعالیت‌هایمان در حوزه انرژی را تشدید می‌کنیم تا در این حوزه به ثبات و اطمینان برسیم.»

مذاکرات بی‌نتیجه

شرکت انرژین هم گفته است که کشتی این شرکت روز یکشنبه وارد میدان گازی «کاریش» در منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل، در حدود ۸۰ کیلومتری غرب شهر حیفا شده است.

نجیب میقاتی، کفیل نخست وزیری لبنان می‌گوید اسرائیل در حال «دست‌درازی به دارایی‌های دریایی لبنان و ایجاد وضعیتی بدون بازگشت در محدوده مورد مناقشه است.»

آمریکا پیش از این میانجی‌ مذاکرات غیرمستقیم دو طرف برای حل این مناقشه دریایی قدیمی شده که مانع از فعالیت‌های اکتشاف انرژی در بخشی از شرق مدیترانه شده است.

  • اولین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل بر سر مرزهای دریایی برگزار شد
  • توافق اسرائیل و لبنان برای مذاکره درباره اختلافات مرزهای دریایی دو کشور

حزب‌الله لبنان، پیش از این درباره عملیات استخراج نفت و گاز در آب‌های مورد مناقشه تا زمان حل شدن اختلافات، به اسرائیل هشدار داده و گفته بود که در صورت چنین اقدامی، وارد عمل خواهد شد.

اسرائیل و لبنان، هر دو ادعاها درباره مرزهای آبی‌شان را با سازمان ملل متحد مطرح کرده‌اند.

هشدار لبنان به اسرائیل درباره استخراج گاز در شرق مدیترانه

کشتی شرکت انرژِین

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

کشتی شرکت انرژِین در شرق مدیترانه - ۹ مه ۲۰۲۲

لبنان روز یکشنبه درباره هرگونه «اقدام ستیزه‌جویانه» در آب‌های مورد مناقشه شرق دریای مدیترانه، به اسرائیل هشدار داد.

این هشدار بعد از آن مطرح شد که یک کشتی به نمایندگی از اسرائیل وارد محدوده‌ای شد که دو طرف امیدوارند از آن گاز استخراج کنند.

میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت که هر گونه فعالیتی در منطقه مورد مناقشه به عنوان اقدامی خصومت‌آمیز تعبیر خواهد شد.

اسرائیل می‌گوید این میدان گازی در آب‌های مورد مناقشه نیست بلکه در منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل واقع شده است.

آقای عون در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع ورود کشتی شرکت «انرژین» را با نجیب میقاتی، کفیل نخست وزیری لبنان، مطرح کرده و از فرمانده ارتش خواسته تا داده‌های دقیق و رسمی درباره این واقعه را در اختیار او بگذارد.

رئیس جمهور لبنان می‌گوید مذاکرات برای تعیین تکلیف مرز دریایی جنوب این کشور با اسرائیل ادامه داشته و «هر گونه اقدام یا فعالیتی در منطقه مورد مناقشه، اقدامی تحریک‌آمیز و ستیزه‌جویانه محسوب می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری رویترز دولت اسرائیل هنوز واکنشی به هشدار میشل عون نشان نداده است.

کارین الحرار، وزیر انرژی اسرائیل، از ورود کشتی شرکت انرژین به این محدوده دریایی استقبال کرده و گفته امیدوار است که زودتر کارش را آغاز کند.

خانم الحرار گفت: «ما فعالیت‌هایمان در حوزه انرژی را تشدید می‌کنیم تا در این حوزه به ثبات و اطمینان برسیم.»

مذاکرات بی‌نتیجه

شرکت انرژین هم گفته است که کشتی این شرکت روز یکشنبه وارد میدان گازی «کاریش» در منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل، در حدود ۸۰ کیلومتری غرب شهر حیفا شده است.

نجیب میقاتی، کفیل نخست وزیری لبنان می‌گوید اسرائیل در حال «دست‌درازی به دارایی‌های دریایی لبنان و ایجاد وضعیتی بدون بازگشت در محدوده مورد مناقشه است.»

آمریکا پیش از این میانجی‌ مذاکرات غیرمستقیم دو طرف برای حل این مناقشه دریایی قدیمی شده که مانع از فعالیت‌های اکتشاف انرژی در بخشی از شرق مدیترانه شده است.

حزب‌الله لبنان، پیش از این درباره عملیات استخراج نفت و گاز در آب‌های مورد مناقشه تا زمان حل شدن اختلافات، به اسرائیل هشدار داده و گفته بود که در صورت چنین اقدامی، وارد عمل خواهد شد.

اسرائیل و لبنان، هر دو ادعاها درباره مرزهای آبی‌شان را با سازمان ملل متحد مطرح کرده‌اند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

هشدار لبنان به اسرائیل درباره استخراج گاز در شرق مدیترانه

کشتی شرکت انرژِین

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

کشتی شرکت انرژِین در شرق مدیترانه - ۹ مه ۲۰۲۲

لبنان روز یکشنبه درباره هرگونه «اقدام ستیزه‌جویانه» در آب‌های مورد مناقشه شرق دریای مدیترانه، به اسرائیل هشدار داد.

این هشدار بعد از آن مطرح شد که یک کشتی به نمایندگی از اسرائیل وارد محدوده‌ای شد که دو طرف امیدوارند از آن گاز استخراج کنند.

میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت که هر گونه فعالیتی در منطقه مورد مناقشه به عنوان اقدامی خصومت‌آمیز تعبیر خواهد شد.

اسرائیل می‌گوید این میدان گازی در آب‌های مورد مناقشه نیست بلکه در منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل واقع شده است.

آقای عون در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع ورود کشتی شرکت «انرژین» را با نجیب میقاتی، کفیل نخست وزیری لبنان، مطرح کرده و از فرمانده ارتش خواسته تا داده‌های دقیق و رسمی درباره این واقعه را در اختیار او بگذارد.

رئیس جمهور لبنان می‌گوید مذاکرات برای تعیین تکلیف مرز دریایی جنوب این کشور با اسرائیل ادامه داشته و «هر گونه اقدام یا فعالیتی در منطقه مورد مناقشه، اقدامی تحریک‌آمیز و ستیزه‌جویانه محسوب می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری رویترز دولت اسرائیل هنوز واکنشی به هشدار میشل عون نشان نداده است.

کارین الحرار، وزیر انرژی اسرائیل، از ورود کشتی شرکت انرژین به این محدوده دریایی استقبال کرده و گفته امیدوار است که زودتر کارش را آغاز کند.

خانم الحرار گفت: «ما فعالیت‌هایمان در حوزه انرژی را تشدید می‌کنیم تا در این حوزه به ثبات و اطمینان برسیم.»

مذاکرات بی‌نتیجه

شرکت انرژین هم گفته است که کشتی این شرکت روز یکشنبه وارد میدان گازی «کاریش» در منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل، در حدود ۸۰ کیلومتری غرب شهر حیفا شده است.

نجیب میقاتی، کفیل نخست وزیری لبنان می‌گوید اسرائیل در حال «دست‌درازی به دارایی‌های دریایی لبنان و ایجاد وضعیتی بدون بازگشت در محدوده مورد مناقشه است.»

آمریکا پیش از این میانجی‌ مذاکرات غیرمستقیم دو طرف برای حل این مناقشه دریایی قدیمی شده که مانع از فعالیت‌های اکتشاف انرژی در بخشی از شرق مدیترانه شده است.

حزب‌الله لبنان، پیش از این درباره عملیات استخراج نفت و گاز در آب‌های مورد مناقشه تا زمان حل شدن اختلافات، به اسرائیل هشدار داده و گفته بود که در صورت چنین اقدامی، وارد عمل خواهد شد.

اسرائیل و لبنان، هر دو ادعاها درباره مرزهای آبی‌شان را با سازمان ملل متحد مطرح کرده‌اند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱