لحظه بازگشت گروگان بعد از ۷۰ روز به آغوش خانواده در کرمان

لحظه بازگشت گروگان بعد از ۷۰ روز به آغوش خانواده در کرمان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱دریافت ۲۳۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

پندار - ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پندار - ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
پندار - ۳ آبان ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
پندار - ۳ آبان ۱۴۰۱
ایسنا - ۳ اسفند ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: گروگان کرمان لحظه آغوش

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱