انفجارهای پی در پی در پایتخت اوکراین

انفجارهای پی در پی در پایتخت اوکراین
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ تیر ۱۴۰۱دریافت ۳ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

صدای آلمان - ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲۷ دی ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: اوکراین پایتخت