گفتگو با فرزند شهید مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت خاش

گفتگو با فرزند شهید مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت خاش
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ دی ۱۴۰۱دریافت ۲۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ آذر ۱۴۰۱