روزنامه ایران : ضدانقلاب از آزادی دیپلمات ایرانی عصبانی شد چون ...

روزنامه ایران : ضدانقلاب از آزادی دیپلمات ایرانی عصبانی شد چون ...
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ خرداد ۱۴۰۲

جماعتی که به اغتشاشات پاییز سال گذشته دل بسته بودند و از این پایتخت اروپایی به آن پایتخت، با حمایت مالی و سیاسی سرویس‌های بیگانه تجمعات برگزار می‌کردند، همه رؤیاهایشان را بر باد رفته می‌بینند. زیرا به خیال خام خود، فکر می‌کردند یا از اروپا می‌توانند در ایران براندازی کنند یا اینکه کشورهای غربی را وادار کنند روابط خود را با ایران کاهش دهند.

امروز پس از آزادی اسدی، برای آنها مسجل شد غربی‌ها منافع خود را بر منافع اپوزیسیون ورشکسته ایرانی ترجیح می‌دهند. پیش از این فرار اروپا از ادعای تروریستی خواندن سپاه، به این جماعت ثابت کرده بود با طناب پوسیده غربی‌ها به ته چاه رفته‌اند! پریشانی میان براندازان به مرحله‌ای رسیده است که برخی جریان‌ها دیگری را به انحراف از اصطلاح انقلاب زن، زندگی، آزادی‌شان متهم می‌کنند. از پاییز سال گذشته نیز بسیاری از ناظران بر این مسأله وقوف داشتند که برخی کشورهای اروپایی از جریان به اصطلاح برانداز سوءاستفاده می‌کنند و تاریخ مصرف این جریان برای غرب، کوتاه‌تر از چیزی خواهد بود که خودشان فکر می‌کنند.

۲۳۳۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۳ شهریور ۱۳۹۹