حضور رئیس جمهور در جمع مردم روستای کوشا

حضور رئیس جمهور در جمع مردم روستای کوشا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱دریافت ۲۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۸ فروردین ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: رئیس جمهور

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱