هشدار بانک جهانی به لبنان درباره تاخیر در تشکیل دولت جدید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

تهران – ایرنا – بانک جهانی نسبت به عواقب تاخیر در تشکیل دولت جدید لبنان به این کشور هشدار داد

منابع خبر