تصویری از جهانگیری، ظریف و جنتی در مراسم عزاداری شب عاشورا در منزل صادق خرازی