"به‌خاطر مقاصد سیاسی، تصویر جدیدی از عاشورا ارائه می‌دهیم"

آفتاب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر