۳ ریشه‌ تورم مزمن در اقتصاد ایران

۳ ریشه‌ تورم مزمن در اقتصاد ایران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید آذرمند گفت: به استثنای معدود سال‌هایی، نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته همواره دو رقمی بوده و طی چهار سال گذشته نیز نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده است. به بیانی ساده، تورم در اقتصاد ایران به این علت مزمن شده که بخش اسمی اقتصاد به طور مستمر با شتابی بیش از ظرفیت‌های بخش واقعی رشد کرده است.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی افزود: این وضعیت، معلول سه ناترازی مالی اقتصاد شامل ناترازی بودجه عمومی، ناترازی نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

به گفته وی، ناترازی بودجه عمومی، ریشه‌های متعددی دارد که توضیح آن نیاز به یک بحث مجزا دارد. نوعاً همه دولت‌ها کم و بیش با عدم تحقق درآمدها (در واقع بیش‌برآوردی درآمدها)، مخارج پیش‌بینی نشده (در واقع عدم پیش‌بینی عمدی مخارج در قانون بودجه)، مخارج غیرصریح و نظایر آن روبه‌رو بوده و هستند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

عصر اعتبار - ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
عصر اعتبار - ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۲ دی ۱۴۰۱
عصر اعتبار - ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
عصر اعتبار - ۲۳ تیر ۱۳۹۹