مدودف: چاره‌ای بجز درگیری مستقیم با ناتو باقی نمانده است

مدودف: چاره‌ای بجز درگیری مستقیم با ناتو باقی نمانده است

خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ مهر ۱۴۰۲
منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: مستقیم درگیری مدودف ناتو